Section G

NETWORKING AND LINKAGES

G1 (a): MoU/MoA yang ditandatangani dan disetemkan dengan institusi/agensi di peringkat Antarabangsa.

Nota Umum:

 • MoU/MoA perlu berada dalam tempoh yang sah
 • Mempunyai bukti aktiviti yang dilaksanakan pada tahun yang dinilai.

G1 (b): Staf akademik yang terlibat di dalam projek penyelidikan di bawah MoA di peringkat Antarabangsa

Bahan Bukti

 • Dokumen penyelidikan (kertas cadangan) atau surat pelantikan dll
 • Mengisi Borang Laporan aktiviti penyelidikan di bawah perjanjian (laman sesawang RMC)

G2: staf ke luar negara untuk aktiviti penyelidikan

Bahan Bukti

 • Dokumen tajaan/tajaan bersama dari institusi luarnegara

Nota Umum

 • Staf akademik yang bercuti sabatikal/cuti penyelidikan/kursus/latihan jangka pendek sekurang-kurangnya 5 (LIMA) hari di luar negara (tidak termasuk perjalanan)
 • kumulatif dalam tahun yang dinilai.

G3(a):Keahlian di dalam Badan Akademik/Profesional/Persatuan/Badan Bukan Kerajaan di peringkat Antarabangsa

Bahan Bukti (minima satu dari senarai dibawah)

  • Sijil keahlian yang aktif dalam tahun di nilai
  • Resit pembayaran keahlian untuk tahun semasa
  • Sijil keahlian seumur hidup

Nota Umum:

  • Badan Akademik/Profesional/Persatuan/Badan Bukan Kerajaan harus berkaitan dengan kepakaran dan professional

G4 (a): MoA yang ditandatangani dan disetemkan dengan institusi/agensi di peringkat Kebangsaan.

Nota Umum:

  • MoA perlu berada dalam tempoh yang sah dan mempunyai bukti aktiviti yang dilaksanakan pada tahun yang dinilai.

G4 (b): Staf akademik yang terlibat di dalam projek penyelidikan di bawah MoA di peringkat Kebangsaan

Bahan Bukti

  • Dokumen penyelidikan (kertas cadangan) atau surat pelantikan dll.
  • Mengisi Borang Laporan aktiviti penyelidikan di bawah perjanjian (laman sesawang RMC)

G5(a):Keahlian di dalam Badan Akademik/Profesional/Persatuan/Badan Bukan Kerajaan di peringkat Kebangsaan

Bahan Bukti (minima satu dari senarai dibawah)

  • Sijil keahlian yang aktif dalam tahun di nilai atau
  • Resit pembayaran keahlian untuk tahun semasa atau
  • Sijil keahlian seumur hidup

Nota Umum:

  • Badan Akademik/Profesional/Persatuan/Badan Bukan Kerajaan harus berkaitan dengan kepakaran dan professional

G6 (a): Projek baharu pemindahan ilmu dan teknologi dengan kerjasama Industri/Komuniti

G6 (b): KOMUNITI yang menerima faedah daripada pengetahuan/Projek Penyebaran Teknologi

Bahan Bukti

  • Lengkapkan Dokumen SULAM
Section⠀⠀Form TitleLink
G1 (b)Staff involved in joint research projects under International MoAGo to Form
G2Staff sent abroad for research activitiesGo to Form
G3 (a,b)Membership in International Academic/ Professional Bodies/Association/NGOsGo to Form
G4 (b)Staff involved in joint research projects under National MoAGo to Form
G5 (a,b)Membership in National Academic /Professional bodies/Associations/NGOsGo to Form
G6Knowledge/ Technology Diffusion Projects/ Assimilation (Social Innovation)Go to Form