Section F

PROFESSIONAL SERVICES AND GIFTS

F1(a) : Jumlah pendapatan kasar daripada aktiviti R&D yang diterima melalui kursus/latihan (program bukan Ijazah)

Contoh

  • Penganjuran bengkel (cth Workshop on Electrochemical Materials and Sensors (WEMAS) 2019)

Bahan Bukti

  • Poster/Brosur Bengkel
  • Penyata Kewangan dari Bendahari (FAIS)

Nota Umum

  • Jumlah wang yang disalurkan ke dalam penyata bendahari sahaja diambilkira (sila nyatakan kod projek bendahari)

F2 : Pendapatan kasar daripada aktiviti persidangan, seminar dan program perkongsian ilmu yang dianjurkan dalam bidang kepakaran

Contoh

  • Penganjuran seminar (cth Acotsi 2019)

Bahan Bukti

  • Poster/BrosurSeminar
  • Penyata Kewangan dari Bendahari (FAIS)

Nota Umum:

  • Jumlah wang yang disalurkan ke dalam penyata bendahari sahaja diambilkira (nyatakan kod projek bendahari)

F4(c): pendapatan kasar yang diterima melalui bayaran perkhidmatan makmal pada tahun dinilai

Bahan Bukti

  • Borang tempahan perkhidmatan/ujian peralatan makmal (rujuk Pegawai Sains FSG)
  • Penyata Kewangan dari Bendahari (FAIS)

Nota Umum:

  • Jumlah wang yang disalurkan ke dalam penyata bendahari sahaja diambilkira

F5 (a) : Endowmen (termasuk professorial chairs)

Nota Umum:

  • Endowmen berbentuk aset yang digunakan untuk tujuan R&D adalah diterima.
  • Crowd Funding yang mendapat kelulusan universiti adalah diterima.

F5 (b) : Keuntungan/Dividen endowmen sedia ada (Subseksyen F5(a))

Nota Umum:

Keuntungan/ dividen yang dijana daripada endowmen diambilkira untuk Subseksyen F5(b) dan tidak untuk Subseksyen F5(a)

F6: Hadiah/Derma (kewangan, peralatan, bahan-bahan penyelidikan, etc.) yang bernilai ≥ RM 3, 000.00

Nota Umum:

  • Pemberian boleh dalam bentuk wang tunai/barangan atau perkhidmatan
  • Bukti penerimaan dana(ie Elektronik Fund Transfer (EFT)) atau bukti pembiayaan, contohnya, pengangkutan,akomodasi dll
Section⠀⠀Form TitleLink⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
F1 (a)Gross income generated from research based activities through workshop/ course/ training (non-degree programmes)Go to Form
F2Gross income from organizing conferences, seminars and knowledge-sharing programmesGo to Form
F5 (a,b)Endowment (including Professorial Chairs)Go to Form
F6Gifts/Donation (money, equipment, research materials, etc.)Go to Form