Permohonan Insentif Penerbitan

TindakanTajukTempoh PermohonanPautan
PemohonPemakluman Insentif PenerbitanKLIK
PemohonBorang Insentif Penerbitan (Artikel)20 Dec 2021 – 28 Feb 2022KLIK
PemohonBorang Insentif Penerbitan (Buku) 20 Dec 2021 – 28 Feb 2022 KLIK
PemohonHow to Check Q Rank in Publication Using ScopusKLIK